Zaznacz stronę

Właściwa praca kierowców to podstawa dobrze działającej firmy, zajmującej się logistyką, transportem spedycją. Pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz uniknąć poważnych kłopotów. Dlatego też zawodowych kierowców należy regularnie i starannie kontrolować.

Stan zdrowia

Podstawą dobrej pracy zawodowego kierowcy jest jego dobry stan zdrowia. Musi on odpowiednio i odpowiednią szybkością reagować na sytuacje drogowe, umieć je przewidywać, być opanowanym, mieć dobry wzrok i inne. Dlatego regularnie trzeba wysyłać zawodowego kierowcę na badania okresowe. Zdrowy kierowca ma mniejsze prawdopodobieństwo spowodowania wypadku.

Uprawnienia

Pracodawca musi też być pewny, że oprócz zdrowia, kierowca posiada też ważne uprawnienia, pozwalające mu na zasiadanie za kierownicą określonego typu samochodu transportowego. Samo zawodowe prawo jazdy nie zawsze wystarczy. Na przykład, aby prowadzić cysternę, trzeba mieć ukończone specjalistyczne szkolenie oraz egzamin zdany z pozytywnym wynikiem.

Styl jazdy

Dostępne obecnie nowoczesne systemy monitoringu floty, pozwalają na bardzo dokładne sprawdzenie, jak kierowca jeździ. Czy robi to z należytą ostrożnością, czy może zbyt często ryzykuje na drodze i naraża na niebezpieczeństwo siebie oraz innych. Mając tę wiedzę, pracodawca może szybko reagować i pouczyć swojego podwładnego, gdy ten nie zachowuje się na drodze w sposób właściwy.

Czas pracy

Wspomniane systemy monitoringu floty dają również możliwość skontrolowania czasu pracy zawodowego kierowcy. Dzięki temu pracodawca wie, ile czasu zajęło kierowcy dostarczenie ładunku, czy nie robił on za dużych przestojów, czy nie jechał za wolno. Jeżeli wykonuje on swoją pracę opieszale, jest to realna strata finansowa dla pracodawcy.

Sprawność sprzętu

Ten powód jest pochodną stylu jazdy. Kontrolując ją, pracodawca wie, czy kierowca prawidłowo użytkuje pojazd. Jeśli jeździ agresywnie, niebezpiecznie, nieekonomicznie, auto będzie się szybciej zużywać.

Tutaj można podciągnąć również kwestię przeładowania pojazdu. Jeżeli „na pace” znajduje się więcej towaru, niż powinno, będzie to powodować zarówno większe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia drogowego, jak i szybsze zużycie się części, ponieważ auto będzie obciążone ponad miarę. Reagując odpowiednio szybko, możemy zapobiec nieszczęściu, a sobie oszczędzić kłopotów oraz poważnych wydatków na nowy pojazd.

Oszczędność pieniędzy

Wszystko na końcu sprowadza się do tego, że jeśli coś jest robione niewłaściwie, lekkomyślnie, niebezpiecznie, jeżeli nie oszczędza się paliwa, koszty takiego nieodpowiedzialnego użytkowania będzie musiał ponieść pracodawca. Dlatego powinien on regularnie monitorować zawodowych kierowców pojazdów ze swojej floty, aby nie tracić pieniędzy. Regularność, powtarzalność kontroli spowoduje, że kierowca będzie miał świadomość, iż na pewne zachowania i działania nie może sobie pozwolić. Zyska na tym zarówno pracodawca, jak i odbiorca towarów oraz inni użytkownicy dróg.