Zaznacz stronę

Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) to w dużej mierze sztuka zarządzania flotą transportową. Jest to umiejętność trudna do przecenienia, która wprawdzie nie kojarzy się najlepiej, ale pozwala przedsiębiorstwu na zaoszczędzenie wielu pieniędzy.

Czym jest monitoring floty pojazdów

W największym skrócie monitoring floty pojazdów to wszystko to, co pozwala pracodawcy wiedzieć jak najwięcej o pojazdach, które pracują na rzecz jego firmy. W szerszym ujęciu, do monitoringu zalicza się jednakowo zaawansowane systemy elektroniczne, służące kontrolowaniu pojazdów, pracowników w biurze, a także pracowników w terenie. Dzięki takim urządzeniom zbierane są przeróżne dane, które poddane odpowiedniej analizie, pozwolą właścicielowi firmy efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem.

Jak to działa

Specjalne urządzenia i aplikacje pozwalają dokładnie wiedzieć, gdzie znajdują się wszystkie pojazdy z floty. Właściciel firmy będzie dzięki nim wiedział również to, co przewożą, dokąd, kiedy mają znaleźć się w punkcie docelowym, jak i to kiedy ponownie będzie mógł z konkretnego auta skorzystać. To oczywiście sytuacja idealna, bo żadne urządzenie nie jest w stanie przewidzieć, kiedy na drodze zdarzy się wypadek, kiedy i gdzie na trasie będą korki, a także tego, ile tak naprawdę potrwa załadunek towaru. Nie zna też poziomu sumienności pracowników magazynu, w którym trzeba zostawić lub załadować ładunek.

Najprostsze i najtańsze są urządzenia monitorujące BRUMGO. Mają połączenie z centralą i osoby w niej pracujące otrzymują na odpowiednie urządzenie (komputer, tablet, smartfon) dane o pozycji pojazdu oraz innych istotnych parametrach. Chociażby o zużyciu paliwa, które jest jednym z kluczowych powodów wprowadzenia monitoringu floty. Urządzenia monitorujące umożliwiają dokładną kontrolę spalania paliwa. Bardziej zawansowane produkty oferują Geotik, a także TiMS, czy GpsGuardian.

Ubezpieczenie

Stosowanie systemu monitoringu floty ma wpływ na wysokość stawek ubezpieczeniowych. Wspomniana firma Geotik współpracując z jedną z firm ubezpieczeniowych, stworzyła specjalny system kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Określa się go po indywidualnej ocenie ryzyka. Jest ona bardzo dokładna, oparta o analizę paru składników, które tworzą proces zarządzania flotą. W sumie bada się sześć kluczowych parametrów (w tym na przykład styl jazdy kierowcy, przestrzeganie czasu pracy).

Monitoring ma wpływ na wysokość ubezpieczenia, ponieważ dostarcza dokładnych danych o sposobie eksploatacji pojazdów z floty. Dzięki analizie ustalany jest tak zwany wskaźnik szkodowości. Określa wartość szkody do wysokości składki. Aczkolwiek na jej wysokość wpływ może mieć również sam menedżer. Od jego zdolności negocjacji uwarunkowane będzie to, jaką ostatecznie wysokość będzie mieć składka ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo i jakość pracy

Zużycie paliwa to jedno. Innymi ważnymi powodami, dla których warto stosować monitoring floty, jest bezpieczeństwo pojazdu, kierowcy, a także informacje na temat jakości jego pracy. Systemy dają wiedzę o nieplanowanych przestojach i ich przyczynach. Dają też możliwość szybkiego kontaktu oraz interwencji. Dostępność na urządzenia mobilne pozwala mieć kontrolę nad flotą praktycznie przez cały czas.